سونوهیستروگرافی

سونوهیستروگرافی یا سونوگرافی رحم با تزریق سالین

سونوهیستروگرافی ، سونوگرافی رحم با تزریق سالین سونوهیستروگرافی که با نام های هیستروسونوگرافی و سونوهیستروگرام شناخته شده، یک مطالعه تصویربرداری از رحم است. پزشک شما مایع […]
سرطان تخمدان

سرطان تخمدان

سرطان تخمدان به هر نوع رشد سرطانی که از تخمدان شروع می شود، اشاره دارد. سرطان تخمدان اغلب تا زمانی که در لگن و شکم گسترش […]
زایمان سزارین

زایمان سزارین یا زایمان با جراحی

زایمان سزارین ، زایمان با جراحی زایمان سزارین یا زایمان با جراحی به تولد نوزاد از طریق برش در شکم و رحم مادر ،گفته می شود. […]
زایمان طبیعی یا زایمان واژینال

زایمان طبیعی یا زایمان واژینال

زایمان طبیعی ، زایمان واژینال بعد از گذشت نه ماه از بارداری ،شما بسیار مشتاق خواهید بود که کودک جدید خود را ملاقات کنید. زایمان طبیعی […]
سالپنژکتومی

سالپنژکتومی یا جراحی برداشتن لوله رحم

سالپنژکتومی salpingectomy ، جراحی برداشتن لوله رحم سالپنژکتومی عمل برداشتن لوله فالوپ به صورت یک طرفه یا دو طرفه می باشد. لوله های رحم اجازه می […]
آدنومیوز

آدنومیوز Adenomyosis یا بزرگ شدن رحم

آدنومیوز Adenomyosis ، بزرگ شدن رحم آدنومیوز شرایطی است که در آن پوشش داخلی رحم (آندومتر) رشد کرده و وارد دیواره عضلانی رحم (میومتر) می شود […]
پرولاپس رحم

پرولاپس رحم یا افتادگی رحم

پرولاپس رحم ، افتادگی رحم پرولاپس رحم یا افتادگی رحم زمانی اتفاق می افتد که ماهیچه ها و رباط های پایین لگن ،کشیده شده و ضعیف […]
ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﺮاﻧﺲ رﮐﺘﺎل

ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﺮاﻧﺲ رﮐﺘﺎل ، Transrectal ultrasound

ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﺮاﻧﺲ رﮐﺘﺎل ، Transrectal ultrasound در ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﺮاﻧﺲ رﮐﺘﺎل که به لاتین با نام Transrectal ultrasound می شناسند ،یک مبدل از راه مقعد وارد روده […]
سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)

سندرم تخمدان پلی کیستیک یا تنبلی تخمدان

سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) ، تنبلی تخمدان سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) نوعی اختلال هورمونی است که در بین زنان در سنین باروری شایع است […]