انجام معاینات دوره ای خانم ها جهت پیشگیری از سرطان دهانه رحم و سرطان سینه