بیماری های مقاربتی

بیماری های مقاربتی

بیماری های مقاربتی STDs ، بیماری های آمیزشی بیماری های مقاربتی (STDs) یا بیماری های آمیزشی به طور کلی از طریق تماس جنسی ایجاد می شوند […]
زگیل تناسلی

زگیل تناسلی

زگیل تناسلی Genital warts ، زگیل مقاربتی Condyloma acuminatum زگیل تناسلی یک عفونت شایع جنسی است که از طریق واژن ، مقعد و به ندرت رابطه […]
تبخال تناسلی

تبخال تناسلی

تبخال تناسلی Genital Herpes ، هرپس تناسلی تبخال تناسلی یک بیماری مقاربتی است و باعث زخم های دردناکی به شکل برجستگی های پر از مایع (تاول) […]