زایمان فیزیولوژیک

زایمان فیزیولوژیک

زایمان فیزیولوژیک ، زایمان ایمن و بدون مداخله زایمان فیزیولوژیک به معنی زایمان ایمن و بدون مداخله است ، این نوع زایمان شبیه زایمان طبیعی و […]
زایمان سزارین

زایمان سزارین یا زایمان با جراحی

زایمان سزارین ، زایمان با جراحی زایمان سزارین یا زایمان با جراحی به تولد نوزاد از طریق برش در شکم و رحم مادر ،گفته می شود. […]
زایمان طبیعی یا زایمان واژینال

زایمان طبیعی یا زایمان واژینال

زایمان طبیعی ، زایمان واژینال بعد از گذشت نه ماه از بارداری ،شما بسیار مشتاق خواهید بود که کودک جدید خود را ملاقات کنید. زایمان طبیعی […]