مقابله با بیماری های منتقله از راه جنسی مثل Hpv در نوجوانان ، خانم ها قبل از برقراری رابطه و بعد از آن