دکتر فاطمه ابراهیمی متخصص زنان و زایمان

جراحی لاپاراسکوپی ،زایمان ، هيستروسكوپي ،جراحی زيبايي زنان ، سزارین ، مشاوره ژنتیک و بارداری

هيستروسكوپي زيبایی

هيستروسكوپي

جراحی لاپاراسکوپی

جراحی لاپاراسکوپی

جراحی سزارین و طبیعی

جراحی سزارین و طبیعی

مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک